अवेक २०१६

"पूर्ण झाले आह."

ख्रिस्ताचे हे पूर्ण झालेले कार्य आम्ही साजरे करत असताना तुम्हीही या आणि उत्तेजन प्राप्त करा.

अधिक माहिती

ऑनलाईन नोंदणी

जुलै १४ पर्यंत सवलतीच्या दरात नोंदणी

परिषदेसाठी नोंदणी करा व यूबीएस मध्ये तुमची राहण्याची जागा आताच नक्की करा – मर्यादित जागा आहेत.

आताच नोंदणी करा!

आमच्याशी संपर्क साधा

लव्ह महाराष्ट्र

२७/१७७२, भीमपुरा लेन , बाबाजान चौक
पुणे, ४११ ००१. महाराष्ट्र

दूरध्वनी – ०२०-२६३४०५५३

कार्यालयाची वेळ- सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ पर्यंत.

संपर्कासाठी फॉर्म

Recent News

लव्ह महाराष्ट्रChrist Community Church, Puneडिसायपल्स कम्युनिटी चर्चजिवंत आशा चर्च,  पुणे